Szkolenie dla studentów i doktorantów w ramach Inkubatora Being Human

W ramach Inkubatora Doskonałości Naukowej Being Human powołanego przez Uniwersytet Wrocławski zorganizowany został tygodniowy wyjazd szkoleniowy do Chróstowa (5-11 września, 2022). Wyjazd skoncentrowany był na przekazaniu wiedzy na temat metodologii badań ilościowych i empirycznych w naukach społecznych.

Udział w nim wzięli studenci oraz doktoranci psychologii, pedagogiki oraz kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przeprowadzone zajęcia szkoleniowe dotyczyły:

1. dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr - Metodologia badań, czyli jak prowadzić badania korelacyjne i  eksperymentalne.

2. dr Michał Misiak - Otwarta nauka, czyli warsztat dotyczący m.in. replikacji i prejestracji badań.

3. dr Agata Groyecka-Bernard - Podstawy statystyki

4. mgr Marta Kowal - Podstawy programowania i statystyki w R.

5. prof. Craig Roberts i dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr - pokazali, jak przeprowadzić badanie w praktyce.