"Trans-przyjazny UWr"

Studenckie Koło Naukowe GENDERÓWKA, które działa przy Instytucie Psychologii pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej, zorganizowało w ostatnich miesiącach szereg działań w ramach projektu "Trans-przyjazny UWr". Celem projektu jest wspieranie osób transpłciowych w społeczności akademickiej. Działania te możliwe były dzięki środkom pozyskanym przez Koło w ramach Akademickiego Budżetu Otwartego.

 

26 maja 2023 roku zorganizowany został w Auli naszego Instytutu panel dyskusyjny pod hasłem Trans-przyjazny UWr. Jak wspierać osoby transpłciowe? W spotkaniu udział wzięli Piotr Jacoń, dziennikarz, autor książki „My, trans”, popularyzator i edukator w zakresie widoczności osób transpłciowych i wiedzy o transpłciowości oraz Dorota Stawicka-Moryc, sędzina Sądu Okręgowego we Wrocławiu, cywilistka, koordynatorka ds. mediacji, edukatorka przybliżająca kulturę prawną dzieciom i młodzieży. Z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego w panelu uczestniczyła również dr Małgorzata Kolankowska, rzeczniczka ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim. Celem dyskusji było budowanie i poszerzenie świadomości na temat tego, w jaki sposób skutecznie wspierać osoby transpłciowe w naszym otoczeniu. Problem został ukazany z różnych perspektyw m.in. z perspektywy komunikacyjnej, społecznej, bliskich relacji w domu i poza nim, relacji dziecko – rodzic, jak i z perspektywy sytuacji prawnej, formalnej, instytucjonalnej (np. w procesie edukacji, pracy). Spotkanie poprowadzili studenci zaangażowani w działania GENDERÓWKI - Jakub Staniec i Nela Tomala.

 

Jacoń

 

Z kolei w dniach 17 i 18 października społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego miała okazję uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez stowarzyszenie Kultura Równości. W pierwszym dniu szkoleń, w Auli Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1, uczestniczyły osoby studiujące, w drugim - osoby pracujące na Uniwersytecie. Drugie szkolenie dedykowane było zarówno pracownikom naukowo - dydaktycznym, jak i pracownikom bibliotek, administracyjnym i obsługi budynków uniwersyteckich. Na szkolenia obowiązywały zapisy. W trakcie spotkań poruszane były zagadnienia dotyczące transpłciowości i niebinarności, funkcjonowania społecznego i sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polsce, realiów i kosztów procesu tranzycji na różnych jej poziomach, a także szeregu wyzwań, z którymi boryka się społeczność osób transpłciowych i niebinarnych. Przedstawiono również ideę edukacji antydyskryminacyjnej w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość i ekspresję płciową, ABC dobrego sojusznictwa oraz zasady tworzenie inkluzywnego miejsca za pomocą działań instytucji i działań osób tworzących instytucję. Szkolenia poprowadzili Anna Smarzyński oraz Teo Łagowsk_ z Kultury Równości. Za organizację odpowiedzialni byli studenci: Klaudia Fuławka, Seren Jodkowski, Edward Kogut, Róża Kułak, Milena Makowiecka, Jakub Staniec i Nela Tomala.

kultura równ.2

 

W ramach projektu zostały również przygotowane i wydrukowane ulotki "Trans-przyjazny UWr. Jak wspierać osoby transpłciowe", które stanowią dobry punkt wyjścia dla poszerzania świadomości i kompetencji sojuszniczych. Wszystkim przybyłym i życzliwym akcji dziękujemy za obecność i wsparcie!

kultura równości