Troje naszych pracowników laureatami I edycji konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”.

Dr hab. Kinga Lachowicz – Tabaczek, prof. UWr, dr Tomasz Frąckowiak oraz dr Piotr Styrkowiec zostali laureatami w I edycji konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne jednorazowe. Konkurs przewiduje wypłatę 150 jednorazowych dodatków w kwocie 7300 zł brutto.

Wszystkie wnioski konkursowe, w tym także dla młodych naukowców, oceniane były w oparciu o następujące kryteria:

  • poziom prowadzonych badań udokumentowany publikacjami naukowymi;
  • poziom skuteczności w zakresie pozyskiwania projektów badawczych;
  • rozwój naukowy.

Oceny dokonała Komisja Konkursowa, powołana przez JM Rektora, reprezentująca przedstawicieli wszystkich Wydziałów UWr.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!