Tydzień Równości w IPs UWr

W dniach 24-29 maja 2021 roku odbyła się trzecia edycja Tygodnia Równości - wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej. Tydzień Równości jest okazją do podejmowania tematów związanych z osobami i grupami osób na różne sposoby narażonymi na nierówne traktowanie. To czas, podczas którego rozmawiamy o zdrowiu i funkcjonowaniu osób LGBTQIAP, ale również dowiadujemy się o możliwościach przeciwdziałania dyskryminacji, podejmujemy tematy związane z feminizmem i uczymy się o inkluzywności.

 

W ramach rozpoczęcia tegorocznej edycji 24 maja odbył się wykład dr hab. Grzegorza Iniewicza, prof. UJ - psychologa, seksuologa, profesora w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład poświęcony był tematyce ,,Seksualnych, płciowych i relacyjnych różnorodności’’, podczas którego przybliżona została charakterystyka funkcjonowania osób LGBT+, praktykujących BDSM, osób aseksualnych i tworzacych związki poliamoryczne.

 

Drugiego dnia Tygodnia Równości odbyły się dwa wykłady:

O ,,Przeciwdziałaniu dyskryminacji na uczelni’’ opowiedział dr Łukasz Prus - doktor nauk prawnych, Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas wykładu osoby uczestniczące zapoznały się z działalnością instytucji wsparcia równości w UWr oraz o praktycznych sposobach zwalczania dyskryminacji w środowisku akademickim.

 

O ,,Terapii feministycznej’’ opowiedziała mgr Diana Krzyżanowska -  psycholożka kliniczna, pracująca na co dzień z osobami LGBT+, osobami z doświadczeniem aborcji oraz macierzyństwa, osobami w związkach. Podczas wykładu osoby uczestniczące dowiedziały się czym jest terapia feministyczna, jakie są jej założenia, a także komu może ona pomóc.

 

Podczas trzeciego dnia Tygodnia Równości gościnie z Fundacji Trans-Fuzja opowiedziały o tym, ,,Jak wspierać transpłciowe dzieci  i młodzież’’. Alina Synakiewicz - pedagożka, edukatorka seksualna i antydyskryminacyjna oraz Julia Kata - psycholożka, trenerka antydyskryminacyjna poprowadziły wykład, podczas którego osoby słuchające dowiedziały się o podstawowych problemach i potrzebach transpłciowych dzieci i młodzieży,a także uzupełniły wiedzę na temat transpłciowości.

 

Czwartego dnia Tygodnia Równości odbyły się dwa spotkania:

Dr Agnieszka Nomejko - doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, a także pracowniczka naukowo-dydaktyczna Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego poprowadziła wykład na temat: ,,Podstawy pracy psychologicznej z osobami LGBT+’’. Podczas wykładu zostały przybliżone pojęcia orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Osoby uczestniczące dowiedziały się o tym, z jakimi problemami najczęściej spotykają się osoby LGBT+ oraz jakie rozwiązania terapeutyczne są w związku z nimi rekomendowane.

 

Tego samego dnia odbył się wykład poświęcony tematowi ,,Biseksualność - prawdy i mity’’, który poprowadziła Agnieszka ‘Pixie’ Frączek - terapeutka Gestalt, zajmująca się na co dzień wsparciem osób LGBT+ i szkoleniami dotyczącymi wspierania tych osób. Podczas wykładu Prowadząca przybliżyła osobom uczestniczącym najważniejsze pojęcia dotyczące biseksualności oraz rozprawiła się z najpopularniejszymi mitami dotyczącymi tej orientacji seksualnej. 

 

W piąty dzień Tygodnia Równości również odbyły się dwa wykłady:

Mgr Anna Niemczyk - psycholożka, edukatorka, badaczka, aktywistka - poprowadziła wykład dotyczący tematu ,,Aseksualność’’, podczas którego osoby uczestniczące miały okazję, żeby uporządkować wiedzę na temat aseksualności i poznać najważniejsze aspekty życia i funkcjonowania osób aseksualnych.

 

Wykład na temat ,,Historii feminatywów’’ poprowadziła mgr Martyna Zachorska - tłumaczka pisemna i konferencyjna, doktorantka w dziedzinie językoznawstwa w Szkole Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład dotyczył historii feminatywów - żeńskich nazw zawodów, które od niedawna wzbudzają kontrowersje i wywołują ożywione dyskusje.

 

Podczas ostatniego dnia Tygodnia Równości odbyły się Warsztaty o języku inkluzywnym, które poprowadziły członkinie Koła Naukowego Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej: Adrianna Jołkiewicz i Dominika Kotschy. Podczas tych interaktywnych warsztatów osoby uczestniczące mogły dowiedzieć się o naukowym podejściu do seksualności człowieka, specyficznych wyzwaniach doświadczanych przez grupy wykluczane, znaczeniu języka inkluzywnego w kontekście szeroko rozumianej seksualności oraz roli zaimków i neutratywów.

 

Wykłady tegorocznej edycji Tygodnia Równości można było oglądać na żywo przez stronę Koła Naukowego Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej na Facebooku, stronę Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Facebooku oraz youtube, a także na kanale youtube Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Organizacją tegorocznej edycji zajęły się: Zofia Adamska (Przewodnicząca Koła), Kornelia Zienkiewicz (Sekretarzyni Koła), Aleksandra Cichecka (Skarbniczka Koła) oraz Adrianna Jołkiewicz i Dominika Kotschy (Członkinie Koła).

 

Dziękujemy serdecznie za udział w Tygodniu Równości i zapraszamy na kolejny już za rok!