Tydzień Równości w IPs

 

W dniach 9 - 15 czerwca w naszym Instytucie odbyła się druga już edycja Tygodnia Równości, wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej. Jego celem jest upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat osób LGBT+ oraz wspieranie prorównościowych postaw wobec tych osób. Uczestniczki i uczestnicy spotkań mogli przyjrzeć się zagadnieniom dotyczącym dyskryminacji osób LGBT+, psychospołecznym i seksuologicznym aspektom ich funkcjonowania, a także ich nadal skomplikowanej sytuacji prawnej. Tegoroczny Tydzień Równości, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, miał miejsce w przestrzeni wirtualnej.

 

Pierwszego dnia wydarzenia można było wysłuchać prelekcji adw. Anny Mazurczak pt. "Dyskryminacja osób LGBT w życiu rodzinnym i prywatnym". Na spotkaniu zaprezentowane zostały kwestie sytuacji prawnej osób LGBT+ w Polsce, tzw. "widoczności" dzieci wychowywanych w rodzinach homoseksualnych, ochrony życia prywatnego i rodzinnego osób LGBT+ oraz szczegóły postępowań dotyczących ustalania płci przez osoby transpłciowe. Drugiego dnia można było wziąć udział w rozmowie z blogerką Natalią Grubizną. Spotkanie przebiegało pod hasłem "Inkluzywna edukacja seksualna", a jego przedmiotem było scharakteryzowanie pracy w obszarze  inkluzywnej edukacji seksualnej oraz przyjrzenie się przyszłości edukacji seksualnej w Polsce. Trzeci dzień Tygodnia Równości dotyczył z kolei kwestii "Inkluzywności w miejscu pracy". Aktywistka społeczna Anna Kubiak opowiadała w jego ramach o realiach i szczegółach współpracy organizacji NGO z biznesem, a także doświadczeniach pracy w organizacjach równościowych i zrzeszających osoby LBGT+ we wrocławskich korporacjach.  W kolejnym dniu poruszono "Prawne i społeczne aspekty dyskryminacji i mowy nienawiści". Wydarzenie to zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a jego gościem był aktywista Radosław Bednarski. Mowa była o mechanizmach powstawania dyskryminacji i jej konsekwencjach w polskim prawie, mowie nienawiści, wrażliwości językowej, fake newsach oraz komunikacji internetowej. Następnie odbyło się spotkanie "Transpłciowość - wiedza psychoseksuologiczna w pigułce", a jego prowadzący mgr Dominik Haak postawił sobie za cel przekazanie niezbędnych informacji na temat pracy psychologicznej z osobami transpłciowymi i niebinarnymi, a także uwrażliwienia uczestniczki i uczestników na specyficzne dla tej właśnie społeczności problemy i sytuację społeczno-prawną związaną z procesem korekty płci. W kolejności dr n. med. Daniel Bąk podzielił się swoim doświadczeniem klinicznym w ramach prelekcji "Specyfika pracy psychoterapeutycznej z osobami LGBT+". Mowa była zarówno o szczegółach pracy terapeutycznej z osobami LGBT+, jak też specjalistycznym przygotowaniu do udzielania wsparcia tej właśnie grupie osób. Ostatni dzień Tygodnia Równości poświęcono zagadnieniom "Interpłciowości i doświadczeniom osób ze zróżnicowanym rozwojem płciowym", a prowadząca go Magda Rakita zapoznała uczestniczki i uczestników ze zjawiskiem interpłciowości i specyfiką rozwoju płciowego oraz doświadczeniom osób interpłciowych. Wszystkie wydarzenia cieszyły się ogromną frekwencją, a zainteresowanie przełożyło się na aktywność i dyskusje podczas ich trwania.

 

Nad całością przebiegu Tygodnia Równości czuwały przewodnicząca Koła Dominika Kotschy, wiceprzewodnicząca Adrianna Jołkiewicz, a także skarbniczka Aleksandra Cichecka i sekretarka Kornelia Zienkiewicz. Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej działa przy naszym Instytucie pod opieką dr Agnieszki Nomejko i dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak.

 

Dziękujemy za inicjatywę, Wasze wsparcie i zainteresowanie. Zapraszamy za rok!

 

Grafika: Michał Matuszewski.