Uniwersytet Wrocławski uczelnią badawczą. Wyniki konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w opinii Dyrektora IPs dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr

 

Znamy już wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie dziesięciu uczelni w Polsce, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uczelni uprawnionych do startu w konkursie, międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił dziesięć, które w latach 2020 - 2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o dziesięć procent. Znalazły się wśród nich: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski.

W jaki sposób wyłoniono dziesięć czołowych uczelni w Polsce? Po pierwsze oceniane były dotychczasowe osiągnięcia grup badawczych w danych szkołach wyższych. Uniwersytet Wrocławski zgłosił do oceny sześć tzw. Priorytetowych Obszarów Badawczych (wraz z dziesięcioma naukowcami z tego obszaru). Jeden z nich, o nazwie „Człowiek między naturą i kulturą” był znacznej mierze tworzony przez badaczy z Instytutu Psychologii: dr hab. Piotra Sorokowskiego prof. UWr, dr hab. Macieja Karwowskiego prof. UWr, dr Agnieszkę Sorokowską, dr Katarzynę Pisańską, dr Annę Oleszkiewicz oraz dr Izabelę Lebudę. Oprócz dotychczasowego dorobku międzynarodowego, oceniane były również plany na przyszłość. Uniwersytet Wrocławski zaproponował między innymi doposażenie jednostki w dodatkowy sprzęt badawczy, programy stypendialne dla studentów, doktorantów i pracowników oraz specjalne fundusze na zapraszanie gości zagranicznych, którzy będą prowadzić zajęcia.

W ostatnich tygodniach, wielu studentów dopytuje mnie, jakie korzyści płyną ze studiowania na Uniwersytecie Badawczym. Dla osób planujących karierę naukową są one bardzo wymierne: możliwość współpracy z wybitnymi naukowcami o dorobku międzynarodowym. Przekłada się to na możliwość zatrudnienia najbardziej aktywnych studentów w grantach badawczych, zagraniczne wyjazdy naukowe, możliwość aplikowania o różnorodne stypendia rządowe, a w niedługim czasie także uniwersyteckie. Już dziś takich studentów jest bardzo dużo – liczymy, że dodatkowe finansowanie dla naszego Uniwersytetu, a także dalsze podnoszenie jakości naukowej jeszcze zwielokrotnią tę liczbę. Jako przykład rozwoju naukowego typowego dla uczelni badawczej prezentowane było zaangażowanie studentów w pracę naukową. Nasz Instytut przoduje w tego typie współpracy. Zaprezentowaliśmy bardzo wiele publikacji naukowych, w których powstanie zaangażowani byli nasi studenci. Jednym z przykładów może być moja ostatnia publikacja z moimi sześcioma magistrantami (link do publikacji: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31683520). Tego typu publikacje w bardzo dużym stopniu zwiększają szanse na dalszą karierę naukową, nie tylko w Polsce. Mamy sygnały, że nasi absolwenci robią obecnie doktoraty w Wielkiej Brytanii czy Norwegii, a nasi doktoranci sukcesywnie otrzymują najbardziej prestiżowe stypendia i granty, o czym sukcesywnie Państwa informujemy.     

 

Piotr Sorokowski

Dyrektor Instytutu Psychologii, Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim

 

Linki:

https://www.gov.pl/web/nauka/bohaterowie-konkursu-idub-czyli-najlepsze-uczelnie-w-kraju

https://uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-wsrod-uczelni-badawczych/

 

Zdj. wroclaw.pl