Uniwersytet Wrocławski z nominacją do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2019 w obszarze nauk humanistycznych

 

Uniwersytet Wrocławski został nominowany do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2019 w obszarze nauk humanistycznych. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, których najnowsze, licząc od roku 2016, prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Promuje ona wysoką jakość badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.

Jak podaje Kapituła Nagrody: „najbardziej znaczącymi autorami pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego zakresu są dr Agnieszka Sorokowska, prof. Piotr Sorokowski oraz prof. Piotr Żuk (ten ostatni spoza naszego instytutu)".  Kapituła bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik liczby cytowań w danej dyscyplinie.

Gratulujemy nominacji!