Warsztaty dla kandydatów na studia w IPs

W poniedziałek 17 września w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się warsztaty dla kandydatów na studia psychologiczne. Zajęcia pod hasłem "Wpływ i manipulacja bez tajemnic" przeprowadziła dr Kamila Madeja - Bień. Słuchacze mieli okazję zgłębić podczas nich realia wpływu społecznego, zapoznać się z najważniejszymi i najskuteczniejszymi mechanizmami jego wywierania, przyjrzeć podstawowym jego przejawom oraz uświadomić sobie potęgę manipulacji. Warsztat zawierał część teoretyczną, ale też wiele praktycznych wskazówek odnośnie wykorzystywania reguł i technik wpływu społecznego, a także okoliczności ulegania im. Zajęcia miały formę interaktywną, wzbogacone zostały prezentacją multimedialną oraz krótkimi filmami eksperymentalnymi.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za liczne przybycie, a zainteresowanych studiowaniem psychologii zapraszamy do naszego Instytutu!