Warsztaty z profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw dla studentów IPs

 

7 kwietnia studenci IV i V roku psychologii mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowych warsztatach pt. „Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw”.

Warsztaty przeprowadziła młodsza inspektor Policji w stanie spoczynku mgr Urszula Cur.

Celem zajęć było zapoznanie studentów z metodyką profilowania psychologicznego nieznanego sprawcy czynu. Studenci ćwiczyli etapy konceptualizowania przypadku nieznanego sprawcy, by poznać krytyczne jego momenty i sposoby radzenia sobie z nimi.

Pani Urszula Cur w latach 1997 – 2019 pracowała jako psycholog policyjny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendzie Głównej Policji i Centralnym Biurze Śledczym Policji. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym i licznych szkoleń specjalistycznych. Od 2001 roku opiniuje w sprawach karnych (zabójstwa, przestępstwa seksualne, zaginięcia, przestępstwa motywowane nienawiścią). Jest również wykładowczynią w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie i Warszawskiej Szkole Filmowej oraz właścicielką Sie7dem Szkoły Profilowania Psychologicznego. Ponadto pani Cur jest autorką monografii pt. „Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw (Wyd. Naukowe Scholar, 2021) oraz artykułów popularyzujących wiedzę naukową z profilowania psychologicznego (diagnozowania beztestowego). Od 2019 psycholog i profilerka w cywilu, zajmuje się profilowaniem i psychologią śledczą, wraca do niewyjaśnionych zbrodni, aby rzucać na nie nowe światło.

Warsztaty okazały się niezwykle atrakcyjne i wzbogacające wiedzę dla uczestniczących w nich studentów. Serdecznie dziękujemy!