Współautorstwo podręcznika akademickiego "Psychologia wychowania"

 

Po dwudziestoletniej przerwie ukazał się w nowej edycji podręcznik "Psychologia wychowania" pod redakcją prof. Hanny Liberskiej i prof. Janusza Trempały. Książka wydana została nakładem Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN i stanowi pierwszą od wielu lat publikację, podsumowującą dorobek polskiej psychologii wychowania na tle literatury światowej. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni badacze i praktycy z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce. W podręczniku znalazły się rozdziały autorstwa mgr Anny Cieślik, dr hab. Anny Oleszkowicz, prof. UWr i dr hab. Alicji Senejko, prof. UWr z naszego Instytutu. Poruszane w nich kwestie dotyczą procesów społeczno - emocjonalnych oraz roli psychologa wychowawczego w szkole.

W recenzji podręcznika autorstwa prof. dr hab. Mieczysława Plopy czytamy: "Książka (...) wpisuje się znacząco w nurt badawczy polskiej psychologii wychowania. Pod względem merytorycznym prezentowane teksty wnoszą istotne treści wzbogacające naszą dotychczasową wiedzę dotyczącą procesu wychowania człowieka w różnych fazach jego życia. (…) Jako całość dobrze wpisuje się w zapotrzebowanie społeczne w tym obszarze tematycznym i w istotnym stopniu wzbogaca naszą wiedzę. Niepodważalną wartością książki jest ukryta filozofia człowieka jako osoby, podmiotu, bezwzględnej wartości na każdym etapie życia, niezależnie od posiadanych zasobów".

Gratulujemy serdecznie naszym Autorkom!