Wykład Krzysztofa Błażejewskiego w IPs

Podczas wykładu nasz gość próbował odpowiedzieć na pytania: Jak pracować bezpośrednio z emocjami nastolatka w gabinecie w sposób doświadczeniowy? Jak aktywnie włączać rodzica/opiekuna w proces terapii nastolatka? Jak pracować z rodzicem równolegle do procesu terapii nastolatka? W jaki sposób proces terapii nastolatka może polegać w transformacji bolesnych emocji nastolatka oraz stanowić okno do przemiany rodzica/opiekuna? Czy to w ogóle możliwe?

 

Spotkanie spotkało się z duży zainteresowaniem, wywołało szereg pytań i dyskusji.

 

Krzysztof Błażejewski jest psychologiem, trenerem umiejętności psychologicznych, certyfikowanym psychoterapeutą w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra. Doświadczenie kliniczne zdobywał podczas kilkuletniej pracy w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie pracował na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz psychoterapeutycznych. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w ramach której pracuje z rodzicami, młodzieżą (od 9 r.ż), parami oraz osobami dorosłymi.

Rozwija się w nurcie Emotion Focused Therapy (L. Greenberga), w ramach tego nurtu uzyskał następujące certyfikaty wydane przez International Society for Emotion Focused Therapy:

- Emotion Focused Therapy for Individual(cert. psychoterapeuty indywidualnego)
- Emotion Focused Therapy for Couple (cert. psychoterapeuty par)
- Emotion Focused Therapy for Youth (cert. psychoterapeuty młodzieży, superwizora i trenera)
- Emotion Focused Skill Training for Parents (cert. terapeuty dla rodziców)

 

20240412_185034

Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez nasz Instytut!