Wykład dr Marty Kochan-Wójcik

20 maja 2021 w Instytucie Psychologii odbył się otwarty wykład dr Marty Kochan – Wójcik zatytułowany: Rozregulowany umysł, cierpiące ciało - terapia traumy metodą Somatic Experiencing.

W swoim wykładzie dr Marta Kochan-Wójcik poruszyła zagadnienia pracy terapeutycznej z następstwami stresu i traumy. W niezwykle ciekawy i uporządkowany sposób przedstawiła podejście do terapii traumy Petera Levine’a – Somatic Experiencing. Przedstawiła nowe, oddolne spojrzenie na konsekwencje stresu urazowego - przez pryzmat układu nerwowego i dającego do niego dostęp - doświadczenia somatycznego. Wykład cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem i spotkał się z żywą reakcją słuchających go osób.

Dr Marta Kochan-Wójcik od lat pracuje w naszym Instytucie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii UWr. W Instytucie kieruje również Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. We własnej praktyce terapeutycznej specjalizuje się w pracy z osobami, które doświadczyły traum urazowych i rozwojowych. Jest certyfikowanym praktykiem terapii traumy metodą Somatic Experiencing i NeuroAffective Relational Model.