"Wykłady Mistrzowskie - poszerzamy horyzonty" czyli cykl spotkań organizowanych przez Kolegium Psychologii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

W naszym Instytucie organizujemy szereg inicjatyw i spotkań, celem których jest poszerzanie horyzontów naszych studentów, doktorantów i pracowników. Pozostając w tym duchu, tym razem głównie z myślą o doktorantach, w ubiegłym semestrze zorganizowaliśmy wykłady z cyklu "Wykłady mistrzowskie - poszerzamy horyzonty". Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji prof. Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Craiga Robertsa z Uniwersytetu Stirling w Szkocji i prof. Camille Ferdenzi z Francuskiego Centrum Narodowego Badań Naukowych. Wszystkie prelekcje miały charakter otwarty i zorganizowane zostały w formie zdalnej z inicjatywy kierownik Szkoły Doktorskiej dr. hab. Agnieszki Sorokowskiej, prof. UWr. 

Prof. Agnieszka Sorokowska, specjalistka z zakresu psychologii zmysłów z Zakładu Psychologii Ogólnej naszego Instytutu zaprezentowała wykład "Does personality smell? An overview". Obejmował on zagadnienia związków osobowości z zapachem. Intuicyjna ocena osobowości była przedmiotem wielu dotychczasowych badań psychologicznych, ale do tej pory nie badano, w jaki sposób zapach człowieka wpływa na spostrzeganie jego osobowości. Tematyka ta uwzględniona została w serii badań prof. Sorokowskiej, która w analizach uwzględniała takie elementy jak płeć osób oceniających i ocenianych, wpływ zmian rozwojowych na trafność ocen czy też możliwe różnice w trafności spostrzeżeń na podstawie różnych bodźców m. in. twarzy oraz zapachu. Podsumowanie wykładu stanowiło podkreślenie wagi roli zapachu ciała w relacjach interpersonalnych.

 

Prof. Craig Roberts światowej sławy specjalista w dziedzinie zapachu i węchu wygłosił wykład zatytułowany "Was Princess Leia on the pill?". Badania Prof. Robertsa cechuje duża oryginalność i pomysłowość. Na początku swojej kariery naukowej zajmował się badaniem zachowań węchowych zwierząt - jego praca doktorska obejmowała analizę zachowań afrykańskich antylop w Zimbabwe; w Instytucie Zoologii w Londynie badał z kolei jak myszy używają zapachów podczas rywalizacji i doboru w pary. Badania nad ludźmi rozpoczął 15 lat temu i obecnie kontynuuje je jako profesor psychologii na Uniwersytecie Stirling w Szkocji.

 

Prof. Camille Ferdenzi z Francuskiego Centrum Narodowego Badań Naukowych jest znaną na całym świecie specjalistką w dziedzinie zapachu ciała i komunikacji chemosensorycznej, aczkolwiek jej zainteresowania badawcze są dużo szersze. W swoich pracach porusza tematy powiązane z psychologią rozwojową, zaburzeniami wzrokowymi i neurofizjologią. Specjalnie dla naszych doktorantów przedstawiła wykład "Individual differences in emission and perception of human body odors".

 

Dziękujemy gorąco wszystkim naszym gościom, a Was zapraszamy na kolejne odsłony cyklu!