Wywiad z dr hab. Danutą Borecką-Biernat, prof. UWr

 

Szanowni Państwo zachęcamy do odsłuchania wywiadu, który z dr hab. Danutą Borecką-Biernat, prof. UWr, kierowniczką Zakładu Psychologii Edukacji i Wychowania przeprowadziła Pani Redaktor Naczelna czasopisma Podstawy Edukacji  Pani prof. Małgorzata Piasecka. Podczas wykładu prof. Borecka – Biernat  opowiadała o artykule pt. „Parental Influence Modelling the Formation of Adolescents’Coping Strategies in Situations of Social Conflict” zamieszczonym w tym czasopiśmie.

 

Wywiad dostępny jest pod linkiem:

 

Katedra Pedagogiki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie (ujd.edu.pl)

 

Zdjęcie_DB