interaktywne warsztaty

W grudniu  odbyłby się interaktywne warsztaty online dla naszych studentów i studentek, dotyczące edukacji międzykulturowej, które zrealizowano w ramach projektu "Między Innymi". 

 

Warsztaty poprowadzone zostały przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Obejmowały dwa ośmiogodzinne moduły (8 oraz 15 grudnia), w ramach których duży nacisk położono na edukację międzykulturową oraz rozwinięcie wiedzy w zakresie stereotypów i dyskryminacji. Z ramienia Instytutu całość koordynowała dr Kamila Czepczor – Bernat.

Dziękujemy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za obecną współpracę i liczymy na możliwość realizacji wspólnych działań w przyszłości!

 

Więcej informacji o warsztatach, FRSE oraz PNWM na stronach:
https://www.miedzyinnymi.org.pl/

https://www.facebook.com/MiedzyInnymiWarsztatyEdukacjiMiedzykulturowej

https://www.facebook.com/FRSE.fb

http://www.frse.org.pl/

https://pnwm.org/