wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2. prof. dr hab. Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
3. dr hab. prof. UWr Białek Michał Instytut Psychologii
4. dr hab. prof. UWr Białek Michał Instytut Psychologii
5. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
6. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
7. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
8. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
9. dr hab. prof. UWr Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
10. dr hab. prof. UWr Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
11. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
12. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
13. dr hab. Kowal Jolanta Instytut Psychologii
14. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
15. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
16. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
17. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
18. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
19. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
20. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
21. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
22. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
23. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
24. dr Czepczor-Bernat Kamila Instytut Psychologii
25. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
26. dr Durniat Katarzyna Instytut Psychologii
27. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
28. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
29. dr Helfer Bartosz Inkubator Doskonałości Naukowej - Centrum Meta Badań
Instytut Psychologii
30. dr Jarosiewicz Henryk Instytut Psychologii