Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego

Pracowni działają trzy zespoły studentów IV i V roku psychologii, kształcących się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zdobywających wykształcenie kliniczne. Prowadzą oni nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych przeżywających trudne momenty życiowe. Realizują także warsztaty psychoedukacyjne oraz konferencje naukowe.

Merytoryczną i organizacyjną pieczę nad pracą zespołów sprawują ich koordynatorzy. Działania grupy realizującej konsultacje i warsztaty dla osób dorosłych koordynuje dr Marta Kochan-Wójcik (kierownik Pracowni), kierownikiem zespołu prowadzącego konsultacje dla młodzieży jest natomiast dr Dorota Chmielewska-Łuczak.

Konsultacje dla rodziców i dzieci prowadzi doc. Alina Czapiga, która koordynuje jednocześnie działaniami zespołu studentów zdobywających wykształcenie w zakresie psychologii klinicznej dziecka.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl.