Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego

Pracowni działają trzy zespoły studentów IV i V roku psychologii, kształcących się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zdobywających wykształcenie kliniczne. Prowadzą oni nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych przeżywających trudne momenty życiowe. Realizują także warsztaty psychoedukacyjne oraz konferencje naukowe.

Merytoryczną i organizacyjną pieczę nad pracą zespołów sprawuje kierowniczka Pracowni dr Joanna Krawczyk.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pkipp.uwr.edu.pl.