Nagroda honorowa / Honorary Award

honorary

Z uwagi na wybitny wkład w światową psychologię Wiliama Sterna, badacza związanego przez lata z Uniwersytetem Wrocławskim, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego powołał do życia Nagrodę Honorową im. Wiliama Sterna. Miało to miejsce za zgodą jego żyjących wnuków.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego corocznie wyróżnia Nagrodą Honorową im. Wiliama Sterna osobę, która w sposób wyjątkowy przyczyniła się do rozwoju psychologii i ma wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Nagroda ma charakter uznaniowy, jej rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu laureata w kształt psychologii jako nauki. Pragniemy za jej pośrednictwem znobilitować, a jednocześnie wyrazić szczególną wdzięczność za dostarczenie swoją pracą inspiracji badawczej dla całej rzeszy psychologów i specjalistów wielu dziedzin pokrewnych. Nagrodę przyznaje Rada Naukowa Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego badaczom z Polski i ze świata.

Due to William Stern’s outstanding contribution to the global psychology and the fact that he was associated with the University of Wroclaw for years, Institute of Psychology at the University of Wroclaw established the William Stern’s Scientific Award. It was with the consent of his living grandchildren.

Annually, Institute of Psychology at the University of Wroclaw awards with William Stern’s Scientific Award a scientist who has exceptionally contributed to the development of psychology and has outstanding achievements in this field. The intention behind the award is to acknowledge and show the appreciation to Laureate’s exceptional scientific contribution in developing psychology as a science. Through the Award, we wish to ennoble and show our gratitude for providing the inspiration for the whole range of psychologists and specialists in many related fields. The award is granted by the Scientific Council of the Institute of Psychology at the University of Wroclaw to national and international researchers.

 

Pierwszym Laureatem Nagrody Honorowej im. Wiliama Sterna był profesor Philip Zimbardo.

zimbardo-nagroda

Philip Zimbardo jest wybitnym psychologiem, naukowcem i badaczem. Od 1968 profesorem na Uniwersytecie Stanforda, a wcześniej wykładał na Yale, NYU i Columbia University. W historii psychologii zapisał się jako autor kontrowersyjnego i bardzo głośnego eksperymentu więziennego, przeprowadzonego w 1971 roku. Profesor Zimbardo jest autorem licznych publikacji naukowych i książek koncentrujących się głównie wokół psychologii społecznej, zagadnień zła oraz nieśmiałości. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień jako psycholog, badacz i pisarz, w tym Nagrodę Fundacji Havla za całokształt badań nad kondycją człowieka oraz Nagrodę Kurta Lewina za wkład w nauki społeczne. Wśród jego ponad 400 profesjonalnych publikacji i 50 książek znajduje się najstarszy aktualny podręcznik psychologii "Psychologia i Życie". Inne książki to między innymi „Efekt Lucyfera”, "Nieśmiałość" oraz „Paradoks czasu”.

Najnowszym projektem realizowanym przez profesora Philipa Zimbardo jest bohaterstwo dnia codziennego, w którym uczy młodych ludzi jak kształtować w sobie postawę niezgody na zło. Zimbardo jest fundatorem i prezesem fundacji Heroic Imagination Project (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni). W 2014 Projekt Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce otrzymał Honorowy Patronat Minister Edukacji Narodowej.

 

The first Laureate of William Stern’s Honorary Award was Professor Philip Zimbardo.

Philip Zimbardo is a well-known psychologist, scientist and a researcher. He was an employee of Yale, NYU, Columbia University, and since 1968 he has been a professor at Stanford University. He is probably most recognized for his controversary and arousing a lot of publicity prison experiment, which he conducted in 1971. Professor Zimbardo is an author of many papers and books, which focus mainly on social psychology, evilness and shyness. As a psychologist, researcher and a writer, he has received many prizes and awards, including for example Václav Havel Human Rights Prize for his contribution in studies about human’s nature, and Kurt Lewin Award for his contribution in social sciences. He is an author of 400 professional publications and 50 books, including Psychology And Life, which is one of the oldest but still widely used psychology textbook. He has also written: The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Shyness: What It Is, What to Do About It, and The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life.

One of the Professor Philip Zimbardo’s recent projects is Everyday Heroism, which aims to teach young people how to develop an attitude of dissent against evil. Zimbardo is the founder and the president of the Heroic Imagination Project foundation. In 2014, Polish Minister of National Education awarded Heroic Imagination Project with the Honorary Patronage.

 

 

Laureat Nagrody Honorowej im. Wiliama Sterna - Profesor Paul Costa

 

Fotorelacja-z-wizyty-Profesora-Paula-Costy-w-IPs_article_lead

Profesor Paul Costa jest jednym z najwybitniejszych psychologów i badaczy, autorem setek artykułów naukowych i wielu książek. Paul Costa uzyskał stopień doktora (1970) na Uniwersytecie w  Chicago. Następnie 2 lata wykładał na Harvardzie, a w kolejnych latach na Uniwersytecie Massachusetts-Boston. Przez wiele lat zatrudniony był na Uniwersytecie w Maryland.

Paul Costa znany jest m. in. jako współautor najpopularniejszej współcześnie na świecie teorii osobowości, funkcjonującej pod nazwą Wielka Piątka. Jest też wybitnym badaczem psychologii różnic indywidualnych oraz jednym z najczęściej cytowanych dziś psychologów na świecie. Pełnił funkcję przewodniczącego jednej z sekcji Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego oraz prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Różnicami Indywidualnymi.

 

The Laureate of the William Stern’s Honorary Award - Professor Paul Costa

Paul Costa is one of the most prominent psychologists and researchers – he is an author of hundreds of scientific articles and many books. Paul Costa received his doctoral degree (1970) from the University of Chicago. He then taught for 2 years at the University of Harvard and in subsequent years at the University of Massachusetts-Boston. He was employed for many years at the University of Maryland.

Paul Costa is known, among other things, as the co-author of the most popular personality theory in the world–known as the Big Five. He is also a prominent researcher in the psychology of individual differences and one of the most quoted psychologists. He was also a president of one of the sections of the American Psychological Association and a president of the International Society for the Study of Individual Differences.