Nagrody

Odznaczenia państwowe:

Magdalena Żurko

2020

Krzyż Oficerski orderu "Odrodzenia Polski"

Michał Misiak

2020

Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe

Bożena Janda Dębek

2017

Brązowy Krzyż Zasługi

Małgorzata Sobol - Kwapińska

2017

Medal Komisji Edukacji Narodowej 

Magdalena Żurko

2016

Krzyż Wolności i Solidarności 

Anna Oleszkowicz

2013

Medal Komisji Edukacji Narodowej 

Maria Straś-Romanowska

2013

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Bogna Bartosz

2011

Medal Komisji Edukacji Narodowej 

Ewa Okręglicka-Forysiak

2011

Srebrny Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę

 
 
Międzynarodowe nagrody naukowe:

Agnieszka Widera-Wysoczańska

2020

Nagroda The International Society for the Study of Trauma & Dissociation

Anna Oleszkiewicz

2018

Nagroda Sekcji Badań nad Węchem i Smakiem Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego za osiągnięcia naukowe

Agnieszka Sorokowska

2014

Nagroda Linda Mealey Award International Society for Human Ethology

 
Nagrody naukowe o znaczeniu krajowym:

Maciej Karwowski

2020

Nagroda im. prof. Romana Czarneckiego, Fundacja Edukacyjna EFC

Agata Groyecka – Bernard

2020

Stypendium im. Wincentego Stysia

Michał Białek

2019

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Anna Oleszkiewicz

2019

Stypendium habilitacyjne przyznane przez Radę Naukową Szkoły Medycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Aleksandra Słowińska

2018

Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju

Agnieszka Sorokowska

2017

Nagroda im. Profesora Jana Strzałko Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji

Anna Oleszkiewicz

2017

Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe

Anna Oleszkiewicz

2017

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Agnieszka Sorokowska

2016

Nagroda im. Piotra Jaśkowskiego za publikacje naukowe w latach 2014-2016

Katarzyna Pisańska

2015

Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe

Katarzyna Pisańska

2015

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Sorokowski

2014-2017

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla wybitnych młodych uczonych)

Katarzyna Pisańska

2014

Stypendium Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Piotr Sorokowski

2014-8

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Agnieszka Sorokowska

2013

Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe na rok 2013

Agnieszka Sorokowska

2013

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki             
i Szkolnictwa Wyższego (2013-2016)

Piotr Sorokowski

2012-2014

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla wybitnych młodych uczonych)

Agnieszka Sorokowska

2012

Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe

Agnieszka Sorokowska

2012/2013

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Piotr Sorokowski

2012, 2013

Nagroda naukowa Polityki 2012, 2013), w 2012 i 2013 tzw. nagroda "finałowa"

Piotr Sorokowski

2012

Nagroda im. Piotra Jaskowskiego

Piotr Sorokowski

2012

Nagroda im. Roberta Zajonca nadana przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Piotr Sorokowski

2011

Nagroda naukowa im. Andrzeja Malewskiego nadanej przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Tomasz Frąckowiak

2011

Nagroda Polskiego Towarzystwa Psychologicznego im. Stefana Szumana

Piotr Sorokowski

2008,2009

Laureat konkursów stypendialnych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 
Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Wrocławia:

Kiriakos Chatzipenditis

2014

Nagroda Prezydenta Wrocławia

Agnieszka Sorokowska

2013

Stypendium we wrocławskim Programie Stypendialnym dla doktorantów (Laureatka Stypendium im. Wincentego Stysia 2013/14: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych)

 
Inne:

Izabela Bal

2013

Laureat konkursu Revitare 2013

 
 
Nagrody studentów:

Michał Stefańczyk

2019

Diamentowy grant dla młodych badaczy przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ewelina Pankowska

2016

Nagroda aktorska podczas 56 Kaliskich Spotkań Teatralnych

Iga Zielińska, Ola Zimnicka, Sara Siomkajło, Karolina Wanat, Łucja Szymańska, Magda Tarczyńska

2016

I miejsce w programie „literackiego budżetu obywatelskiego”, realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Emilia Frątczak, Karolina Ławecka, Magdalena Piosek, Tobiasz Trawiński

2015/2016

Stypendium Ministra MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe

Anna Laps

2015

finalistka V edycji konkursu studenckiego zbadaj.to, organizowanego cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Karolina Ławecka (główna koordynatorka projektu), Emilia Frątczak (prezes KNPwB), Zuzanna Bobrowska, Daria Borowska, Anna Jurek. Anna Mikuła, Paulina Stokłosa i Marcelina Szostak

2014

Wygrana w konkursie Popularyzatorzy Nauki 2014