O nas

 

logo2

W Instytucie Psychologii rozpoczyna swoją działalność PracowniaHR. Celem jej działalności jest zapoznanie studentów psychologii z praktyką zawodową w obszarze Human Resource Managment (HRM), pogłębianie kompetencji niezbędnych do skutecznej pracy w działach personalnych w organizacjach oraz w roli trenerów biznesu, konsultantów, asesorów oraz specjalistów posługujących się coachingiem, jako narzędziem rozwojowym. Chcemy praktycznie zajmować się różnorodnymi obszarami psychologii pracy i organizacji, aby skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Działaniami Pracowni kieruje dr Magdalena Ślazyk–Sobol z Zakładu Psychologii Zarządzania.

W ramach PracowniHR będziemy podejmowali współpracę z praktykami oraz przedsiębiorstwami, które dostrzegają znaczenie kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją. Zamierzamy także publikować aktualne ogłoszenia dotyczące ofert praktyk oraz pracy, aby umożliwiać naszym studentom i absolwentom zdobywanie cennych doświadczeń zawodowych.

Do współpracy z PracowniąHR zapraszamy przede wszystkim studentów III, IV oraz V roku (preferowane ścieżki z psychologii biznesu) zainteresowanych działaniami HR owymi w organizacjach.

Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 17.45 w sali 24.

Kontakt: magdalena.slazyk-sobol@uwr.edu.pl