Kolegium Doktorskie Psychologii

Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr
tel. 71 367 20 01 wew. 119
e-mail: agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

 

Sekretarz: mgr Katarzyna Piątek
tel. 71 367 20 01 wew. 163
e-mail: katarzyna.piatek@uwr.edu.pl

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII
w Szkole Doktorskiej UWr - od 2019/2020 

Informacje ogólne - Kolegium Doktorskie Psychologii

Efekty uczenia się w Kolegium Doktorskim Psychologii

Program Kolegium Doktorskiego Psychologii

Praktyki zawodowe w Kolegium

Regulamin Szkoły Doktorskiej UWr

 

 

REKRUTACJA 2022/2023

Lista przyjętych do KD Psychologii 2022/2023

Lista pracowników - potencjalnych promotorów

Zasady rekrutacji 2022/2023

Harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Wniosek o wyrażenie zgody na załączenie dokumentów w systemie IRK/IRC

Wniosek o wyrażenie zgody na załączanie dokumentów w systemie IRK/IRC - J. ANG.

Pula pytań egzaminacyjnych

Potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego (w tym C1)

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII
(ostatnia rekrutacja 2018/2019)

Regulamin Studiów Doktoranckich

Praktyki zawodowe

Liczba godzin praktyk zawodowych

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii (w r.ak. 2020/2021 - III rok)

STYPENDIA (dla uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii)

Przewodnik do wypełniania wniosków o stypendia w USOSweb

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - od 01.10.2019

Tryb postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Aktualne Zarz. Rektora UWr w sprawie opłat za przewody doktorskie

Warunki otwarcia przewodu doktorskiego przed 30.04.2019

Egzaminy doktorskie - dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019

Złożenie rozprawy doktorskiej - dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019

Egzamin z języka angielskiego 2019/2020

 

Druki do pobrania