Kolegium Doktorskie Psychologii

Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr
tel. 71 367 20 01 wew. 119
e-mail: agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

 

Sekretarz: mgr Katarzyna Piątek
tel. 71 367 20 01 wew. 163
e-mail: katarzyna.piatek@uwr.edu.pl

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII
w Szkole Doktorskiej UWr - od 2019/2020 

Lista przyjętych do Kolegium Doktorskiego Psychologii na rok akademicki 2023/2024

Informacje ogólne - Kolegium Doktorskie Psychologii

Program Kolegium Doktorskiego Psychologii

Efekty uczenia się w Kolegium Doktorskim Psychologii

Praktyki zawodowe w Kolegium

Regulamin Szkoły Doktorskiej UWr

Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora/złożenie rozprawy dr

 

 

REKRUTACJA 2023/2024

Zasady rekrutacji 2022/2023

Harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK

Lista potencjalnych promotorów

Pula pytań egzaminacyjnych

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego (w tym C1)

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII
(ostatnia rekrutacja 2018/2019)

Regulamin Studiów Doktoranckich

System weryfikacji Efektów Kształcenia 

Karta weryfikacji (word)

 

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

Tryb postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Złożenie rozprawy doktorskiej (dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019)

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r.

 

 

Druki do pobrania