Kolegium Doktorskie Psychologii

Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr
tel. 71 367 20 01 wew. 119
e-mail: agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

Sekretarz: mgr Katarzyna Piątek
tel. 71 367 20 01 wew. 163
e-mail: katarzyna.piatek@uwr.edu.pl

 

Rekrutacja specjalna do Szkoły doktorskiej - stanowisko w grancie NCN Preludium-Bis "Dlaczego opowiadamy historie?"

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII
w Szkole Doktorskiej UWr - od 2019/2020 

Informacje ogólne - opis studiów w Kolegium Doktorskim Psychologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ od 2021/2022

PROGRAM studiów  - obowiązuje roczniki 2019/2020 i 2020/2021

PROGRAM studiów - nowy

EFEKTY UCZENIA SIĘ - obowiązuje roczniki 2019/2020 i 2020/2021

PRAKTYKI ZAWODOWE w Kolegium

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ UWr

Rules and regulations of the Doctoral School of the University of Wrocław

 

 

REKRUTACJA 2022/2023

Lista pracowników - potencjalnych promotorów 2021-2022

Zasady rekrutacji 2022/2023

Harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Wniosek o wyrażenie zgody na załączenie dokumentów w systemie IRK/IRC

Wniosek o wyrażenie zgody na załączanie dokumentów w systemie IRK/IRC - J. ANG.

Zasady higieny przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr (COVID-19)

Pula pytań egzaminacyjnych 

Potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego (w tym C1)

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII
(ostatnia rekrutacja 2018/2019)

INFORMACJE OGÓLNE - Opis studiów doktoranckich psychologii

Regulamin Studiów Doktoranckich

Praktyki zawodowe

Liczba godzin praktyk zawodowych

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii (w r.ak. 2020/2021 - III rok)

STYPENDIA (dla uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii)

Przewodnik do wypełniania wniosków o stypendia w USOSweb

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - od 01.10.2019

Tryb postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Aktualne Zarz. Rektora UWr w sprawie opłat za przewody doktorskie

Warunki otwarcia przewodu doktorskiego przed 30.04.2019

Egzaminy doktorskie - dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019

Złożenie rozprawy doktorskiej - dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019

 

Egzamin z języka angielskiego 2019/2020

 

Druki do pobrania