Organizacja roku akademickiego 2022/2023

 

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2022 - 21.02.2023

Uroczysta Inauguracja - 03.10.2022

Okres zajęć dydaktycznych - 06.10.2022 - 07.02.2023*

dni rektorskie - 04.10.2022 (dzień adaptacyjny)

- 05.10.2022 (dzień adaptacyjny)

- 31.10.2022

- 02.11.2022

- 15.11.2022 (Święto Uniwersytetu)

przerwa świąteczna - 22.12.2022 - 02.01.2023

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego - 08.02.2023 - 21.02.2023

Sesja poprawkowa semestru zimowego - 22.02.2023 - 28.02.2023

*10.11.2022 w czwartek - przeprowadzone będą zajęcia piątkowe

 

SEMESTR LETNI

22.02.2023- 30.09.2023

Okres zajęć dydaktycznych - 22.02.2023 - 20.06.2023*

dni rektorskie

- 02.05.2023

- 19.05.2023 (Juwenalia)

- 09.06.2023

przerwa świąteczna - 06.04.2023 - 11.04.2023

Sesja egzaminacyjna semestru letniego - 21.06.2023 - 04.07.2023

Sesja poprawkowa semestru letniego - 01.09.2023 - 12.09.2023

Przerwa semestralna (letnia) - 05.07.2023 - 31.08.2023

- 13.09.2023 - 30.09.2023

*07.06.2023 w środę - przeprowadzone będą zajęcia piątkowe.

 

Zajęcia są realizowane zgodnie z wytycznymi Rektora:

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - wersja ujednolicona przez Dział Organizacyjny - stan na dzień 7 września 2021 r.  https://bit.ly/3zZIz8A

 

KOMUNIKAT Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. https://bit.ly/3l80X8Y

 

Przypominamy o noszeniu maseczek lub przyłbic, odkażanie rąk i przestrzeganie reżimu sanitarnego.