Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Jakubas-Śródeckiej

ZAWIADOMIENIE 

o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Agaty Jakubas-Śródeckiej
  

 

Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia informuje, że dnia

20 września 2023 roku o godzinie 09.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Jakubas-Śródeckiej

pt.: Znaczenia nadawane uczestnictwu w grupach self-adwokackich przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Polsko-angielskie studium porównawcze

 

Promotor:  

  • dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr 

Recenzenci

  • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ i UKW 
  • dr hab. Marcin Wlazło, prof. USz 

Dyscyplina naukowa:  pedagogika 

 

Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona zostanie w siedzibie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1, 50-527 we Wrocławiu sali 39 i będzie rejestrowana. 

 

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Pedagogiki, ul .Dawida 1,
50-527 Wrocław. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na
stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce nauka- prowadzone przewody doktorskie- streszczenia i recenzje.