Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Filipkowskiego

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Filipkowskiego
IPs.412.001.2022

 

 

Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia informuje, że dnia 1 marca 2023 roku o godzinie 10.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Filipkowskiego pt.: Zmienne osobowościowe, motywacyjne i doświadczanie globalizacji jako korelaty satysfakcji z życia i pracy.

 

Promotor: dr hab. Romuald Derbis, prof. UO

Promotor pomocnicza: dr Katarzyna Skałacka

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Kowalik, AWF Poznań
prof. dr hab. Anna Zalewska, Uniwersytet SWPS Poznań
dr hab. Łukasz Baka, prof. APS i CIOP

Dyscyplina naukowa: psychologia

 

 

Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana zostanie w sposób zdalny przy użyciu MS Teams i będzie rejestrowana. Chęć uczestnictwa w obronie prosimy kierować do dnia 24 lutego 2023 roku na adres  katarzyna.piatek@uwr.edu.pl

 

 

Praca doktorska wraz ze streszczeniami pracy oraz treściami recenzji w formie elektronicznej są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej: LINK