ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Dragana Militunivića

Rada Dyscypliny Naukowej Archeologia Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuję, że w dniu 16.10.2023 roku, o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej MGR. DRAGANA MILUTINOVIĆA

Tytuł pracy:

Monety wschodnich prowincji rzymskich w środkowoeuropejskim Barbaricum

Promotor: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz
Recenzenci:

  • dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK
  • dr hab. Arkadiusz Dymowski

Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona zostanie w trybie stacjonarnym - w s. 202 Instytutu Archeologii UWr (ul. Szewska 48, Wrocław).
Praca doktorska udostępniona jest w Bibliotece Instytutu Archeologii, ul. Szewska 48, Wrocław, pok. 7.

Streszczenie pracy oraz recenzje są dostępne na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce: nauka – prowadzone przewody doktorskie – streszczenia i recenzje.

Przewodniczący

Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia
dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr