ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Kamili Wylęgły

Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia informuje, że dnia
11 października 2023 roku o godzinie 09.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Wylęgłypt.: Zachowania ryzykowne studentów w świetle koncepcji kapitałów. 

 

Promotor:  

dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel-Kawy

Promotor pomocniczy:   

dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. UWr

Recenzenci

prof. dr hab. Maria Deptuła

prof. dr hab. dr h.c. Marek Konopczyński

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Dyscyplina naukowa:  

pedagogika 

 

Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona zostanie w siedzibie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1, 50-527 we Wrocławiu sali 39 i będzie rejestrowana. 

 

Praca jest dostępna do wglądu w Bibliotece Instytutu Pedagogiki UWr, ul. Dawida 1,
50-527 Wrocław oraz w wersji elektronicznej wraz ze streszczeniami i recenzjami na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej UWr w zakładce Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych/ Postępowania doktorskie LINK.

 

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr

Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych

Pedagogika oraz Psychologia