ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Renaty Wilkoszewskiej-Krakowskiej

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Historia zawiadamia, że  4.10.2023 r. o godz. 1000   w sali nr 322,  przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Renata Wilkoszewska-Krakowska 

Temat pracy doktorskiej: „Uczeni, odkrywcy i pionierzy pochodzenia żydowskiego w kształtowaniu i rozwoju wrocławskich nauk medycznych w II połowie XIX i pocz. XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.” 

 

  • Promotor: prof. dr hab. Leszek Ziątkowski 
  • Recenzent: dr hab. Barbara Bruziewicz-Miklaszewska 
  • Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Nicieja 
  • Recenzent: dr hab. Krzysztof Wronecki prof. Collegium Wittelona 

 

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Sekretariacie Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49, sala 324. 

Posiedzenie odbędzie się w systemie hybrydowym. 

 

 

                                        Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia  

                                        prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz