Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Celiny Strzeleckiej

Rada Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

uprzejmie informuje, że w dniu

30 stycznia 2023 r. o godz. 14.00

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

przygotowanej przez

 

mgr Celinę Strzelecką
pod tytułem:

Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem

promotor:  
 dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr

 

promotor pomocniczy:

dr hab. Michał Mokrzan

 

recenzenci:  

prof. dr hab. Monika Kostera

prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski

 

Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona zostanie w sposób hybrydowy przy użyciu MS Teams oraz w siedzibie Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej w sali nr 3 przy ul. Szewskiej 50/51 i będzie rejestrowana. Chęć uczestnictwa w obronie prosimy kierować do 19.01.2023 r. na adres  tomasz.raczkowski@uwr.edu.pl

 

Praca doktorska zostanie udostępniona w Bibliotece Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu.

 

Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce: nauka – prowadzone przewody doktorskie – streszczenia i recenzje.

 

 

Przewodnicząca

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii

      dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr