O studiach

Jak donosi FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), podaż żywności na jednego mieszkańca wzrosła od około 2 200 kcal na dzień we wczesnych latach sześćdziesiątych do 3 370 kcal obecnie w krajach europejskich. W dobie nadmiernej konsumpcji kluczowe wydaje się zrozumienie jaką funkcję pełni jedzenie oraz w jaki sposób można pomóc osobom mającym trudności z własnymi nawykami i zachowaniami żywieniowymi. Z uwagi na znaczące zainteresowanie zarówno zasadami zdrowego odżywiania się, jak i nieustannym wzrostem licznych chorób dietozależnych oraz zaburzeń odżywiania istnieje duże zapotrzebowanie społeczne i edukacyjne na studia podyplomowe z zakresu PSYCHODIETETYKI. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowszą literaturę światową przez wybitnej klasy specjalistów.

Z uwagi na rosnącą zapadalność na zaburzenia odżywiania takie jak jadłowstręt psychiczny, bulimia czy ortoreksja oraz z powodu narastającego problemu nadwagi i otyłości w naszym społeczeństwie istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w stosunkowo młodej dziedzinie jaką jest psychodietetyka.

Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie społeczne i edukacyjne na tego typu studia podyplomowe. Poza tym uzyskanie kompetencji w tym zakresie może pozytywnie wpłynąć na pozycję nowych specjalistów z zakresu psychodietetyki na rynku pracy. Proponowane studia stanowią odpowiedź na powyższe zapotrzebowanie zapewniając kompleksowe  i rzetelne przygotowanie specjalistów z tego zakresu.

Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i dietoterapii. Zaznajomią się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi interakcji między lekami a żywnością, relacji pomiędzy jedzeniem a emocjami, a także metodami leczenia otyłości. Poznają podstawy prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Dzięki zajęciom warsztatowym nabędą praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia programów edukacji żywieniowej i profilaktyki żywienia. Poznają metody i techniki pracy z osobami przejawiającymi różny poziom aktywności fizycznej, a także doświadczającymi trudności w kontrolowaniu jedzenia lub  zmianie zachowań i nawyków żywieniowych.

Dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z pacjentem i udzielić mu pomocy psychologicznej. Nauczą się elementarnych technik poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w pracy z osobami z różnymi nawykami żywieniowymi oraz przejawiającymi zaburzenia odżywiania.

Interdyscyplinarny program studiów (bloki tematyczne z obszaru medycyny, dietetyki, psychologii i kultury fizycznej) daje szansę na rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych oraz możliwość wykorzystania ich w pracy własnej, a także ze specjalistami z innych dziedzin.

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów będą pomocne zarówno w prowadzeniu praktyki prywatnej, jak i pracy  w placówkach opieki zdrowotnej.

Interdyscyplinarny program studiów podyplomowych psychodietetyka daje słuchaczom możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat:

 • wpływu wyborów żywieniowych i stylu jedzenia na (nie)prawidłowe zachowania zdrowotne;
 • podstawowych celów działania w obszarze ochrony zdrowia publicznego;
 • fizjologii wysiłku fizycznego;
 • health literacy (szeroko pojętej świadomości zdrowotnej człowieka);
 • aplikacji służących profilaktyce zdrowia, monitorowaniu parametrów zdrowotnych (e-Health i m-Health);
 • wskazań do stosowania suplementów diety;
 • etiopatogenezy zaburzeń odżywiania i otyłości oraz specyfiki funkcjonowania osób z zachowaniami ortorektycznymi;
 • psychologicznych aspektów głodu i sytości a także determinantów wyborów żywieniowych;
 • chorób dietozależnych;
 • metod pracy w zakresie żywienia różnych grup (np. dzieci, kobiet w ciąży, sportowców) oraz pacjentów (np. choroby układu krążenia, układu pokarmowego, cukrzyca);
 • różnorodnych programów leczenia otyłości (m.in. The PEACH™ program, 
  The IDEFICS study);
 • regulacji prawnych zawodu dietetyka w Polsce i Europie oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Dietetyka.

 Pozwala także na opanowanie umiejętności dotyczących:

 • wykorzystania metod psychologicznych w pracy w obszarze psychodietetyki;
 • skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia;
 • interdyscyplinarnego ujęcia (medycznego, dietetycznego i psychologicznego) otyłości i sposobów jej leczenia;
 • kompetencji komunikacyjnych w pracy z pacjentem (zastosowania odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w zależności od sytuacji klinicznej i psychologicznej pacjenta);
 • przygotowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie żywienia;
 • zaproponowania formy treningu dla pacjenta/klienta;
 • zastosowania interwencji psychodietetycznych w pracy z osobami odchudzającymi się;
 • doboru odpowiednich technik  i narzędzi dialogu motywującego w pracy 
  nad zmianą nawyków żywieniowych;
 • zastosowania wybranych technik poznawczych i/lub behawioralnych adekwatnie 
  do potrzeb pacjenta/klienta.

 

Program studiów trwa dwa semestry nauki i zakłada 205 godzin zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 60.

 Semestr I

L.P.

Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

Forma
zajęć*

Forma 
zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy żywienia i dietetyki człowieka

39

W, Sem, Wr

Zaliczenie
z oceną

9

2.

Zdrowie publiczne

10

W, Wr

Zaliczenie
z oceną

5

3.

Edukacja, prewencja i profilaktyka żywienia

34

W, Sem, Wr

Zaliczenie
z oceną

9

4.

Postępowanie medyczne

16

W, Wr

Zaliczenie
z oceną

6

Razem

99

 

29

Semestr II

L.P.

Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

Forma
zajęć*

Forma 
zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Aktywność fizyczna

20

Wr

Zaliczenie
z oceną

8

2.

Psychologia jedzenia

15

W, Wr

Zaliczenie
z oceną

6

3.

Patologia jedzenia

25

W, Wr

Zaliczenie
z oceną

8

4.

Praktyczne metody pracy w obszarze psychodietetyki

46

Wr

Zaliczenie
z oceną

9

Razem

106

 

31

*Forma zajęć: W - wykład,  Sem - seminarium, Wr - warsztat

3400 zł za semestr (opłatę można rozłożyć na nieoprocentowane raty).