Dla studentów

application/pdf Uchwała nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Resolution No. 37_2021 Rules and Regulations of studies at the University of Wroclaw

application/pdf Uchwała nr 107/2020 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie określenia minimalnej liczby punktów ECTS w związku z ubieganiem się studentów o powtórny wpis na semestr oraz sumarycznego deficytu ECTS obowiązującego wszystkie kierunki studiów realizowanych na Wydziale