dr Henryk Jarosiewicz

mail: henryk.jarosiewicz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 336 90 46
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje ON-LINE w semestrze zimowym 2021/2022 r.: Środa, godzina 19.00 - 20.00 W powyższych godzinach można kontaktować się na Skype (henryk.jarosiewicz1) lub na Teams'ie Stacjonarne: czwartek, godzina 11.00 -12.00, pokój 17B, Instytut Psychologii, Dawida 1, w grudniu - również na Teamsie Zapraszam!
Prowadzę zajęcia z psychologii zarządzania kadrami, ścieżkę z psychologii rynku pracy (rozwój zawodowy), zajęcia z metod diagnozy stosowanych w poradnictwie zawodowym i doradztwie personalnym, w tym z metod jakościowych (techniki projekcyjne) oraz warsztaty z retoryki. Metody: Obrazkowy Test Zawodów M. Achtnicha, Test Preferencji Zawodowych J. Hollanda, Charakterologia Heymansa-Wiersmy. Jestem autorem prac z zakresu psychologii klinicznej, charakterologii i psychologii zarządzania.