Kierownik Studiów Podyplomowych

 

dr hab. Anna Brytek-Matera prof. UWr – psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała.

Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, psychospołecznymi aspektami otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała w kontekście zdrowia i choroby.

Autorka lub współautorka pięciu monografii, dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową (w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychodietetyka”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL) oraz ponad 100 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. „Nutrients”, „Nutrition Journal” „BMC Psychiatry”.

Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”. Członek rady recenzenckiej czasopisma “Nutrients”. Redaktor gościnny specjalnego wydania czasopisma naukowego “International Journal of Environmental Research and Public Health”  pt. “Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours”.

Od wielu lat aktywnie współpracuje  z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health. Wykładała na Uniwersytecie Paula Verlaine’a w Metz, Uniwersytecie w Nantes, Uniwersytecie w Bordeaux, Uniwersytecie w Pawii oraz Uniwersytecie Stanforda.

Laureatka trzyletniego stypendium rządu francuskiego „Cotutelle”, stypendium START dla młodych uczonych i programu MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kilku stypendiów konferencyjnych. Kierownik projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 1, HARMONIA 10).Dwukrotnie zwyciężyła w konkursie organizowanym w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych, młodych, polskich naukowców.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną.
Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami.