Kierownik Studiów Podyplomowych

 

prof. dr hab. Anna Brytek-Matera – psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała.

Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, psychospołecznymi aspektami otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała w kontekście zdrowia i choroby.

Autorka lub współautorka sześciu monografii, dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową (w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychodietetyka”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL) oraz ponad 130 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. „Nutrients”, „Nutrition Journal” „BMC Psychiatry”.

Członek rady redakcyjnej czasopisma “BMC Psychiatry” (sekcja Eating Disorders), “Eating and Weight Disorders” oraz “Journal of Health Psychology”. Członek rady recenzenckiej czasopisma “Nutrients”. Redaktor gościnny “Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours” (International Journal of Environmental Research and Public Health) oraz  “Advances in Food Environments” (Frontiers in Nutrition).

Od wielu lat aktywnie współpracuje  z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health. Wykładała w Paul Verlaine University – Metz, University of Nantes, University of Bordeaux, University of Pavia, University of Padova, University of West London oraz Stanford University. Aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi  (m.in. Sapienza University of Rome, Chinese University of Hong Kong, Stanford University).

Laureatka trzyletniego stypendium rządu francuskiego „Cotutelle”, stypendium START dla młodych uczonych i programu MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kilku stypendiów konferencyjnych. Laureatka grantu badawczego przyznanego przez Fondation Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. Kierownik projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 1, HARMONIA 10). Dwukrotnie zwyciężyła w konkursie organizowanym w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych, młodych, polskich naukowców.

Prof. Brytek-Matera reprezentuje model naukowca-praktyka (w dziedzinie psychologii klinicznej). Poza działalnością naukową, od 2013 r. prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania oraz otyłością.