Rekrutacja

 

Przyjęcie na studia następuje po złożeniu kompletu dokumentów i wcześniejszej rejestracji w systemie IRKa. 

Termin rejestracji internetowej: 1.06–22.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 4.09–25.10.2023 r., godz. 11.00–15.30

Termin rozpoczęcia studiów:  4 listopada 2023 r.

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK-a;
  • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Psychologii UWr
ul. J. Dawida 1, 50-527 Wrocław
sala numer 55 (II piętro)