The 7th conference of the ESREA Network ELOA

17-19.11.2016 w Instytucie Pedagogiki odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aging in multicultural world – individual and social contexts of learning”, która była siódmą konferencją  zorganizowaną w ramach wspólnoty naukowców ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) w sieci ELOA (Education and Learning of Older Adults).
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. dr hab. Przemysław Wiszewski. Obrady plenarne zainagurowane zostały wystąpieniem  prof. dr hab.  Leszka Koczanowicza, który przestawił  “That is no country for old men” Two phenomenologies of ageing: Cicero and Jean Améry. Następnie głos zabrała prof. Agnieszka Bron omawiając “For ever young!” Cultural images of adults getting older. How can learning help in the diversified culture?
Drugiego i trzeciego dnia konferencji obrady toczyły się w dwóch sekcjach. W wydarzeniu naukowym wzięło udział ponad  40-tu naukowców z całego świata  m. in. z : Wielkiej Brytanii, Kanady, Szwecji, Włoch, Słowenii, Korei, Polski, Niemiec, Estonii,  czy Portugali. W ciągu trzech dni konferencyjnych wysłuchano 25 referatów, które podejmowały problematykę uczenia się osób starszych, sytuację seniorów w nowej rzeczywistości społecznej, jak i ukazywały ciekawe inicjatywy i projekty skierowane do osób starszych.
VII Międzynarodowa Konferencja sieci Education and Learning of Older Adults (ELOA) była interesującym i inspirującym wydarzeniem naukowym, pobudzające do różnorodnych refleksji i przemyśleń z zakresu gerontologii.
Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk