XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Forum Pedagogów

XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Forum Pedagogów
„ Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka”

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Forum Pedagogów „Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka”, której obrady odbędą się w dniach 14 i 15 listopada 2018 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja jest objęta patronatem naukowym Komitetu Nauk Polskiej Akademii Nauk, oraz patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorami tego wydarzenia naukowego są: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Szczegóły dotyczące tematyki i kwestii organizacyjnych znajdziecie Państwo w załącznikach – Komunikat I oraz Karta zgłoszeniowa. Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów: dr Iwona Paszenda i dr Monika Humeniuk