Granty wewnętrzne

Pozyskane granty w ramach konkursu wewnętrznego WNHiP o dofinansowanie projektów badawczych

Rok

Tytuł

Kierownik

2016

Sytuacja społeczna małoletnich migrantów spoza Unii Europejskiej pozbawionych opieki rodzicielskiej - w poszukiwaniu modelu wsparcia społecznego

dr Kamila Gandecka

2016

Prawa dziecka jako specyficzne przywileje realizowane w przedszkolach.

mgr Jowita Gromysz

2016

Przestrzeń Outdoor Education - studium porównawcze na przykładzie praktyk w Holandii i Rosji

mgr Paulina Kida

2016

Przygotowanie nauczyciela dziecka młodszego w zakresie edukacji dla przedsiębiorczości jako wymóg współczesnego rynku pracy.

dr Marta Kondracka-Szala

2016

Człowiek w przestrzeni, przestrzeń w człowieku. Edukacyjna rola miejsca w praktykach organizacji pozarządowych i instytucji kultury

mgr Agnieszka Wieszaczewska 

2016

Pedagogika kultury popularnej - teorie, metody i obszary badań.

dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr.

2016

Doświadczanie samotnego rodzicielstwa i ocena wsparcia państwa w rozwiązywaniu problemów.

dr Ewa Jurczyk-Romanowska

2016

Uczenie się starszych mężczyzn w małych społecznościach lokalnych - kontekst międzynarodowy Australii, Nowej Zelandii i Polski

dr Małgorzata Malec-Rawiński

2016

Nieformalne obszary uczenia się kobiet doświadczających macierzyństwa w perspektywie badań inspirowanych sztuką.

dr Martyna Pryszmont-Ciesielska

2016

Budownictwo szkół ogólnokształcących w wybranych okręgach szkolnych 1918-1939

prof. dr hab. Stefania Walasek

2016

Ideologia, azyl, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla teorii i praktyki edukacji - studium z pedagogiki krytycznej.

dr Rafał Włodarczyk

2016

Wspieranie procesów upełnomocnienia u kobiety z niepełnosprawnością intelektualną.

dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr.

2017

Znaczenie biblioterapii w podwyższaniu poczucia sensu życia mieszkańców domów pomocy społecznej w podeszłym wieku.

mgr Kiriakos Chatzipentidis

2017

Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej - perspektywa andragogiczna.

dr Joanna Golonka-Legut

2017

Przestrzenie i miejsca podwórek Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu w opiniach dzieci. (Anty-)przestrzenie i (anty-) miejsca zabawy?

mgr Agnieszka Janik

2017

Sfinansowanie wydania rozprawy doktorskiej pt. Wspomaganie rozwoju społecznego vdzieci z zespołem Downa w przedszkolnej grupie

dr Agnieszka Jędrzejowska

2017

Kompetencje nabywane w edukacji typu Outoor Education - badania narracyjne z użyciem materiałów wizualnych

mgr Paulina Kida

2017

Ralacje rówieśnicze z zaburzeniami spektrum autyzmu w klasach integracyjnych edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Agnieszka Szerląg

2017

Modele polityki rodzinnej w państwach Unii Europejskiej - analiza pedagogiczno-prawna

dr Ewa Jurczyk-Romanowska

2017

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej jako ważny obszar współczesnej refleksji pedagogicznej

dr Piotr Plichta

2017

Edukacyjne aspekty badań z wykorzystaniem materiałów wizualnych (fotografii i etiud filmowych) na przykładzie projektu pt. "Mikroświaty macierzyństwa"

dr Maryna Pryszmont-Ciesielska

2017

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości jako wyzwanie dla systemów bezpieczeństwa.

dr Arkadiusz Urbanek

2018

Analiza treści wybranych ewangelikalnych podręczników do nauczania religii w Polsce w perspektywie krytycznej pedagogiki

dr Monika Humeniuk

2018

Hospitality, asylum and education. Around Levinas'Talmudic regardings

dr hab. Rafał Włodarczyk