Koło Naukowe Resocjalizacji INWERSJA

Koło Naukowe Resocjalizacji INWERSJA

 • Opiekun Koła: dr Arkadiusz Kamiński
 • Przewodniczący Koła: Marcin Wilczek

Koło zajmuje się:

 • poszerzaniem wiedzy i umiejętności studentów w zakresie resocjalizacji;
 • rozwijaniem życia naukowego wśród studentów;
 • rozwijaniem współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie problematyki resocjalizacji;
 • promowaniem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • popularyzacją wiedzy pedagogicznej, resocjalizacyjnej;
 • przygotowaniem przyszłej kadry pracowników naukowych;
 • działalnością  profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku lokalnym.

Koło realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
 • prowadzenie badań naukowych, przygotowanie referatów i dyskusji;
 • prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej;
 • wyjazdy na seminaria i konferencje;
 • spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach;
 • organizowanie i udział w obozach naukowych;
 • współprace z instytucjami i towarzystwami naukowymi;
 • prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
 • organizowanie spotkań dyskusyjnych i pokazów filmowych dla członków Koła;
 • organizację praktyk studenckich.