WIZYTA STUDYJNA W LIZBONIE

W dniach 11-21 maja studenci Instytutu Pedagogiki uczestniczyli w wizycie studyjnej w Lizbonie. Wyjazd zorganizowali pracownicy Międzynarodowej Katedry UNESCO dr Voletta Drabik-Podgórna i dr Marek Podgórny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studenci wizytowali między innymi: Wydział Psychologii i Instytut Edukacji, poznając ścieżki kształcenia doradców, Community Services (odpowiednik polskich biur karier) świadczący usługi doradcze dla studentów Uniwersytetu w Lizbonie, centrum doradcze w Polytechnic Institute, Instutut i Centrum Zatrudnienie i Kształcenia (Instituto e Centro de Emprego e Formação Profissional da Amadora), adresujące swoją pomoc dla osób o niskich kwalifikacjami oraz poznawali metody pracy doradcy w sektorze edukacji na przykładzie szkoły podstwowej Agrupamento de escolas Patricio Prazeres.

Celem tej wizyty było uzyskanie przez studentów kompetencji w zakresie współczesnych koncepcji doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery, nowoczesnych metod i technik doradztwa zawodowego oraz poradnictwa i coachingu kariery w Europie. Uczestnicząc w, specjalnie z tej okazji zorganizowanych, wykładach, prelekcjach i hospitacjach, studenci poznali:

  • innowacyjne narzędzia wykorzystywane w poradnictwie i doradztwie (narzędzia diagnozowania rozwoju zawodowego, rozpoznawania predyspozycji, zainteresowań, adaptacyjności do kariery),
  • nowatorskie narzędzia pracy z grupami, np. migrantów, osób odmiennych kulturowo,
  • nowe formy wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wyjazd był także okazją do spotkań z wiodącymi specjalistami-praktykami, pracownikami instytucji rynku pracy współpracującymi z uczelniami wyższymi Lizbony. Wykłady i spotkania na temat koncepcji doradczych i rozwiązań praktycznych na Uniwersytecie w Lizbonie prowadziła prof. Maria Eduarda Duarte, prof. Isabel Janeiro, prof. Luis Curral (Dziekan Wydziału Psychologii). W pozostałych instytucjach prelekcje i zajęcia prowadzone były przez dr Isabel do Vale, dr Rute Agostinho, dr Helenę Lourenço. Wizyty w placówkach doradczych umożliwiły poznanie młodych doradców i trenerów, studentów i stażystów wkraczających w świat pracy oraz wymianę doświadczeń.

W ramach powyższego projektu, odbędą się jeszcze dwie wizyty w latach 2020 i 2021, w kolejnych europejskich ośrodkach akademickich współpracujących z Katedrą UNESCO.

 

Galeria zdjęć