Residua przednowoczesnych relacji ze sztuką w wybranych współczesnych żeńskich zakonach na terenie Małopolski i Dolnego Śląska

Residua przednowoczesnych relacji ze sztuką w wybranych współczesnych żeńskich zakonach na terenie Małopolski i Dolnego Śląska

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: OPUS 21, panel: HS2 (2021/41/B/HS2/03148)

Czas trwania: 13.01.2022 – 12.01.2026

Kierownik: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=519039