O Bibliotece

 

 

Biblioteka IHSz. jest biblioteką zakładową związaną z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma więc charakter naukowy, ale ze względu na dziedzinę, jakiej dotyczą nasze zbiory bardzo licznie odwiedzana jest przez czytelników spoza Instytutu, a nawet Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowcy i studenci z innych ośrodków polskich, a także z Czech i Niemiec chętnie korzystają z posiadanych przez nas książek i czasopism. Wśród gości Biblioteki są także pracownicy wydawnictw, galerii, mediów oraz artyści i architekci.

Biblioteka powstała w 1972 r. i od tego czasu gromadzi specjalistyczny księgozbiór pozwalający na prowadzenie badań kadrze naukowej Instytutu, a studentom na edukację w zakresie dziejów sztuki powszechnej i polskiej.

W zbiorach Biblioteki jest obecnie ponad 46 tysięcy woluminów. Czasopisma poświęcone sztuce to ponad 400 tytułów, z których kilkanaście jest w prenumeracie, w tym głównie czasopisma polskie.

Druki zwarte pogrupowane są w działy związane z głównymi zagadnieniami sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło artystyczne, monografie artystów, teoria sztuki) i naukami pokrewnymi (filozofia, estetyka, dzieje kultury i religii).