Studia dzienne licencjackie

 

 

 

 

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze letnim Rok akademicki 2022/23

wersja do pobrania:

 

 

I ROK

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

9.00-9.45 Gr. 1

Lektorat języka łacińskiego

Mgr B. Machalska

S.306

 

8.00-11.15

 

Lektoraty języka obcego

9.00-9.45 Gr. 1

Lektorat języka łacińskiego

Mgr B. Machalska

S.306

 

9.00-10.00

9.55-10.40 Gr. 2

S.306

 

 

9.00-10.30 Gr. 1

Dr hab. P. Oszczanowski

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia                              

S.309

 

 

9.55-10.40 Gr. 2

S.306

 

 

09.00-10.30

Dr Emila Kiecko

Przedmiot fakultatywny 2

S.309

10.00-11.00

10.50-11.35 Gr. 3

 S.306                                      

10.45-12.15 Gr. 2      S.309 

9.00-10.30 Gr. 2

Dr E. Kiecko

 

                                               

 

10.50-11.35 Gr. 3

S. 306

 

 

10.45-12.15

Dr hab. A. Kubala

Historia sztuki staroż-wykład                                

S.309

11.00-12.00

11.35-14.50

 

Lektoraty języka obcego

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                      

 S.306

10.45-12.15 Gr. 1  S.306

           

 

11.00-12.30 G. 1

Dr J. Zarzycki

S. 309

 

12.00-13.00

 

12.30-14.00

Dr J. Witkowski

 

Wprow. do hist. sztuki –

Malarstwo    

 

13.00-14.00

 

Historia sztuki średn. w Polsce

wykład

S. 309

 

12.45-14.15 G. 2

S.309

 

14.00-15.00

 

 

14.15-15.45

Prof. dr hab. W. Okoń

 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład

S. 309

 

 

 

16.00-17.00

Hist. szt. średn. powsz. – wykł. 

S.309

16.45-18.15

 

 

16.00-17.30

 

 

 

17.00-18.00

Dr J. Witkowski Gr 1

Dr A. Patała Gr.2

Hist. szt. średn. powsz. – ćwicz.

Gr. 1/ Gr. 2 *

 S.309

Dr A. Patała Gr.1

Mgr M. Urban Gr.2

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce-ćwiczenia

Gr. 1/Gr. 2 *                       S.306

 

 

 

18.00-19.00

18.30-20.00

Dr hab.  J. Kos

Przedmiot fakultatywny 2    

S. 306                                       

 

 

 

 

19.00-20.00

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

   

II ROK 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

8.15-9.45

Dr A. Seidel-Grzesińska

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków   Gr. 3

 S.207                    

 

8.00-12.00

Lektoraty języków obcych

 

 

 

9.00-10.00

 

 

9.00-10.30

Dr M. Kwaśny

Proseminarium III   Gr. 1     S.308

Dr A. Seidel-Grzesińska

Lektorat języka łacińskiego

Mgr B. Machalska

    

8.00-9.30 Gr. 1          

9.15-10.45

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia –   

wykład *                                S.309

 

10.00-11.00

 

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków   Gr. 2

                                               S.207                    

10.45-12.15

 

 

9:40.-11.10 Gr. 2

 S.306

 

                                         

 

 

 

 

11.00-12.00

11.30-14.45

Lektoraty

Proseminarium III   Gr. 2 

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków   Gr. 1

                                          

11:30-13:00    Gr. 1

Dr S. Świsłocka-Karwot

Proseminarium  IV                S.306

11.00-12.30

Dr A. Sieczkowska                                            Ikonografia i ikonologia     

Gr. 1/ Gr. 2 *                    

 

12.00-13.00

 

języków

 

 

12.30-14.00

Prof. A. Kozieł

 

Ćwiczenia                               S.406

 

12.45-14.15

 

 

13.00-14.00

 

obcych

 

Przedmiot fakultatywny 4   

                                            S.306

   13:15-14:45     Gr. 2                                      

Dr J. Lubos-Kozieł

Przedmiot fakultatywny 4

                                                 S.306

 

14.00-15.00

                                       

 

 14:30-16.00           Gr. 1/Gr.2 *

Dr. Marek Kwaśny

Historia sztuki nowożytnej

 

                                          

 

 

15.00-16.00

 

 

powszechnej – barok

Ćwiczenia        

S. 308

 

     

                

 

16.00-17.00

 

 

 

 

 

17.00-18.00

18.30-20.00

Prof. A. Kozieł

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

Wykład                              S.309

 

 

                                         

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

III ROK

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.30-10.00

Dr S. Świsłocka-Karwot

Teoria i metodologia… * / Rynek dzieł sztuki *

Wykład                                  s.309

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

10.00-11.00

 

 

10.00-11:30

Dr A. Seidel

Seminarium lic.-pomoc.                                                               S.307

                                           

10.15-11.45       G.1

Dr A. Patała

Muzealnictwo i ochrona zabytków

S.-1

 

 

                        

 

10.00-11.30

Dr M. Wyrzykowska

Seminarium lic.-pom.

S.307

11.00-12.00

 

                                        

 

 

 

12.30-14:00

Dr M. Wyrzykowska/Dr M. Wisłocki

  12.00-13.00

 

12.00-13:30

Dr A. Patała       

Seminarium lic.-pomoc.                                                               S.307                           

12:00-13:30        G. 2

S.-1

 

12:30 -14:00

Dr. M. Kwaśny

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – barok            

ćwiczenia Gr. 1 / Gr. 2     *              S.308

 

Hist. sztuki. nowoż. w Polsce – barok- wykład

S.309

13.00-14.00

 

 

                                         

 

 

 

14.00-15.00

14.15-15.45      

Dr hab. J. Kos

Hist. sztuki XX i XXI w. – archit. –

Wykład

S.306

14:15-15:45

Dr J. Lubos-Kozieł

Seminarium lic.-pom.       

S.307           

 

14:30-16:00

dr hab. C. Wąs

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki -wykład

S.309                                                  

14:30-16:00

dr hab. C. Wąs

Seminarium lic.-pom.

S.309

 

15.00-16.00

 

 

15:00-16:30

Dr. S. Świsłocka-Karwot

Historia sztuki powszechnej XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki

- konw. Gr.1/Gr.2*        S.308

 

 

 

16.00-17.00

16.00-17.30

Dr hab. J. Kos

Hist. sztuki XX i XXI w. – archit. –

 

 

 

 

 

17.00-18.00

ćwiczenia

G.1 /G.2  *    

S.306

 

 

                                                     

*zajęcia co dwa tygodnie