Informacje bieżące

Drzwi Otwarte w Instytucie Historii Sztuki UWr

 

Termin: 6 kwietnia 2024 roku, początek godz. 12.00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

Program

12.00 – 12.15 – przywitanie uczestników przez Dyrektora IHSz, dr hab. prof. UWr Romualda Kaczmarka (dziedziniec)

12.15 – 13.30 – oprowadzanie po budynku Instytutu:

- biblioteka (mgr Adam Szeląg)

- sala -1: strefa relaksu dla studentów (dyrektor IHSz)

- pracownia komputerowa (dr Agnieszka Seidel-Grzesińska)

- sale wykładowe (dr Agnieszka Patała)

13.30 – 14.00 – sala 309: spotkanie z członkiniami Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki