Call for Papers - "Quart"

Call for Papers – 

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”

 

Ogłaszamy nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”.

„Quart” to regularnie wydawany kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Obszar tematyczny czasopisma to historia sztuki (od starożytności do współczesności), kultura wizualna, sztuka nowych mediów, design oraz powiązane z nimi zagadnienia metodologiczne. Wszystkie te zagadnienia mogą być poruszane w ujęciu inter- lub transdyscyplinarnym.

Od 2006 wydano blisko 50 numerów czasopisma. Każdy z nich był kolportowany w sieci „Empik”, trafiał do bibliotek polskich i zagranicznych, zaś wszystkie artykuły ukazały się również w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.

Kwartalnik jest wydawany zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Każdy tekst jest opiniowany przez dwóch niezależnych recenzentów. „Quart” figuruje na ministerialnej liście czasopism naukowych z 7 punktami za publikację oraz jest indeksowany w bazach takich jak BazHum oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Do druku przyjmujemy niepublikowane wcześniej rozprawy naukowe (o objętości ok. 40 000 znaków w języku polskim lub angielskim) oraz recenzje z wystaw sztuki, a także najnowszych i najistotniejszych publikacji naukowych (z obszaru tematycznego naszego czasopisma, ok. 15 000 – 25 000 znaków w języku polskim lub angielskim).

Ze względu na kwartalny cykl wydawniczy oraz proces recenzyjno-redakcyjny, czas oczekiwania na ukazanie się przyjętego do druku artykułu wynosi od dwóch do sześciu miesięcy.

Mile widziane są artykuły badaczy na początkowym etapie kariery (np. doktorantów).    

Artykuły prosimy nadsyłać na adres: quart@uwr.edu.pl

Więcej informacji na temat czasopisma oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej www.quart.uni.wroc.pl