International Conference “Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”, University of Wrocław

W związku z rekomendacją ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącą powstrzymania przyjazdu naukowców z terenów objętych występowaniem koronawirusa uprzejmie informujemy, że termin międzynarodowej konferencji Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century został zmieniony. Nie odbędzie się ona, jak pierwotnie planowano, w terminie 25 – 28 marca 2020, lecz w dniach 17 – 20 czerwca 2020. Skorygowany program konferencji zostanie udostępniony pod koniec bieżącego miesiąca.