Ogłoszenie - punkty ECTS

Ogłoszenie - punkty ECTS

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci! 

Informujemy, że Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych przyjęła w dniu 23 września br. uchwałę dookreślającą  

  1. warunki wpisywania studentów na semestr (rok) wyższy w przypadku niespełnienia warunków zaliczenia semestru (roku) określonych w § 35 ust. 1 Regulaminu studiów w UWr. oraz  
  2. warunki ubiegania się o powtórny wpis na semestr (rok) w przypadku niespełnienia warunków zaliczenia semestru (roku) określonych w § 35 ust. 1 Regulaminu studiów w UWr. 

Korekta dotąd obowiązującej regulacji Wydziałowej (funkcjonującej od 2013 r.), do której odsyła Regulamin studiów w UWr (§ 35 ust. 2 i § 36 ust. 2) polega na: 

- uzupełnieniu warunków pozwalających na wpis na semestr (rok) wyższy o wskazane w Regulaminie studiów określenie wartości łącznego deficytu punktów ECTS. Będzie on wynosił 30 punktów. 

- uzupełnieniu warunków pozwalających na ubieganie się o powtórny wpis na semestr (rok) o wskazane w Regulaminie studiów określenie wartości łącznego deficytu punktów ECTS. Będzie on wynosił 50 punktów. 

Wartości semestralnych (rocznych) minimów punktów ECTS pozwalających na wpisanie na semestr wyższy z poprawianiem przedmiotu (przedmiotów) lub na powtórny wpis pozostały niezmienione.