Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 131/2021 z 25 lutego 2021 r. wydało dla naszego kierunku OCENĘ POZYTYWNĄ w zakresie oceny programowej, stwierdzając, że: "proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim umożliwia studentom kierunku historia sztuki osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim".
Następna ocena programowa przewidywana jest na rok akademicki 2026/2027.