Profesor Bogusław Gediga (1933-2022)

Profesor Bogusław Gediga (1933-2022)

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 października 2022 roku zmarł w Poznaniu prof. dr hab. Bogusław Gediga. Specjalizował się w archeologii pradziejowej oraz archeologii społeczeństw epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, a także wczesnego średniowiecza. Był przewodniczącym Komisji Archeologicznej Wrocławskiego Oddziału PAN. Profesor Gediga jako archeolog wzmocnił naszą kadrę w 1993 r. i pracował do września 2003 r. Po przekształceniu Katedry Historii Sztuki w Instytut i utworzeniu w nim Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej w 1994 objął jego kierownictwo, inicjując też zmianę nazwy na Zakład Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej. Prowadził wykłady i seminaria z historii sztuki pradziejowej na studiach stacjonarnych i wieczorowych. Odszedł Przyjaciel naszego Instytutu.