Spotkanie ze Studentami I roku studiów licencjackich

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji i Pracowników Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego składam Państwu gratulacje z racji przyjęcia na nasz kierunek studiów. Chciałbym również zaprosić Państwa na krótkie  spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w siedzibie Instytutu (IHSz UWr, 50-139 Wrocław, ul. Szewska 36, sala 309, III p.) we czwartek 1 października w czterech grupach według następującego harmonogramu:

godz. 15.00-15.20 –  Studenci o nazwiskach w przedziale A-F

godz. 15.20-15.35 – PRZERWA

godz. 15.35-15.55 – Studenci o nazwiskach w przedziale G-Mich

godz. 15.55-16.10 PRZERWA

godz. 16.10-16.30 – Studenci o nazwiskach w przedziale Mos-Sma

godz. 16.30-16.45 PRZERWA

godz. 16.45-17.05 – Studenci o nazwiskach w przedziale So-Zło

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UWr w sali 309 utrzymana zostanie odległość 1,5 m między  pojedynczymi miejscami.  Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną  podczas spotkania uczestnicy są zobowiązani do zakrycia ust i nosa.

Zebranie będzie poświęcone w szczególności przedmiotom realizowanym w sposób zdalny z udziałem prowadzących je Wykładowców i Dyrekcji Instytutu.

Serdecznie Państwa zapraszam

dr Arkadiusz Wojtyła

z-ca Dyrektora IHSz UWr

ds. dydaktycznych i studenckich

mail: arkadiusz.wojtyla@uwr.edu.pl