Wrocławska Nagroda Naukowa dla Prof. dr. hab. Jana Harasimowicza

Z małym opóźnieniem, ale z wielką dumą informujemy, że tegoroczną Wrocławską Nagrodę Naukową otrzymał prof. dr hab. Jan Harasimowicz z Instytutu Historii Sztuki UWr. Cieszymy się, że argumentacja przedłożona we wniosku Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce przekonała Jury konkursu organizowanego od 2016 r. przez Wrocław. Nagroda honoruje badaczy, którzy swoją pracą wnieśli istotny wkład do nauki, ale też przyczynili się do integracji wrocławskich środowisk naukowych. Nagrodę wręczył Panu Profesorowi prezydent Jacek Sutryk 30 września w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego uczelni wrocławskich. Niestety, czas obecny nie sprzyja świętowaniu tego wydarzenia, a nawet prasa i strona Wrocławskiego Centrum Akademickiego, promująca Nagrodę, wydają się milczeć o tym.