Zmarł Prof. zw. dr hab. Jan Wrabec

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia 2019 roku odszedł od nas

 

Prof. zw. dr hab. Jan Wrabec

 

urodzony we Lwowie 12 kwietnia 1937 roku, przez 44 lata pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UWr, Kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Baroku IHSz UWr, Członek Komisji Senackich UWr, Sekretarz Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Prezes Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członek Głównej Komisji ds. Ochrony Zabytków przy Zarządzie Głównym SHS w Warszawie. W uznaniu dokonań odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

Specjalista w zakresie sztuki barokowej ze szczególnym uwzględnieniem architektury Śląska i jej związków z Włochami, Austrią
i Czechami; autor licznych książek i artykułów poświęconych tej tematyce, inwentaryzator zabytków Śląska zaangażowany w ich konserwację. Nauczyciel wielu pokoleń kadry akademickiej i studentów.

Był człowiekiem szlachetnym i skromnym, żyjącym w świecie wartości humanistycznych.

Pogrzeb z Mszą Świętą żałobną rozpocznie się we czwartek 25 kwietnia 2019 roku o godz. 12.30 na cmentarzu parafialnym Świętej Rodziny przy ulicy Smętnej na Sępolnie we Wrocławiu.

Dziękujemy za lata wspólnej pracy

Cześć Jego pamięci

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego

 Dziekan i Rada Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych

Dyrektor i Pracownicy Instytutu Historii Sztuki